Nyhetsinnsamler

Spillemidler til utstyr 2018

Feed fra NGF -

Kulturdepartementet og Norges idrettsforbund har satt av til sammen 35,8 millioner kroner som skal tildeles klubber og særforbund.

Sider