Feed fra NGF

Spillemidler til utstyr

NIF har nå åpnet for at det kan søkes spillemidler til utstyr som golfklubben kjøpte inn i 2019.

Greenkeeperutdanning i Norge?

NGF og NGA ønsker å få din klubbs synspunkter på behovet for en grøntfaglig utdanning.

Endringer i lovnorm for golfklubber

Ny lov(norm) er gyldig fra 1.1.2020 og det er klubbens styre som er ansvarlig for å oppdatere klubbens lov og informere medlemmene.

Sider