Feed fra NGF

Endringer i lovnorm for golfklubber

Ny lov(norm) er gyldig fra 1.1.2020 og det er klubbens styre som er ansvarlig for å oppdatere klubbens lov og informere medlemmene.

Kurs i GolfBox våren 2020

NGF og GolfBox Support inviterer klubbenes frivillige og ansatte til kurs i både turnerings- og administrasjonsmodulene i GolfBox.

Barnegolf

Norges idrettsforbund reviderte «Bestemmelser om barneidrett» og «Idrettens barnerettigheter» på Idrettstinget 2019.

Alle golfklubber må nå oppdatere loven sin

Idrettstinget vedtok i sommer nye lover for norsk idrett. Det har betydning også for loven til alle idrettslagene og dette har dere fått informasjon om fra idrettskretsen.

Sider