Feed fra NGF

World Handicap System 2020 (WHS)

Fra 2020 innføres et helt nytt handicapsystem i hele verden, og planlagt oppstart i Norge er januar 2020.

Golftinget 2019

Det er nå tid for påmelding til golftinget som arrangeres på Quality Airport Hotel Gardermoen 9. - 10. november.

Årets Ildsjel 2019

Kjenner du en som fortjener å bli hedret for sin frivillige innsats for golfen?

Norskgolfguide.no

Golfguiden er lansert i Norsk golf og på sosiale medier. Flere klubber ønskes inn i guiden.

Momskompensasjon 2019

Vi minner om at siste frist for søknad om momskompensasjon er 15. august!

Sider