Feed fra NGF

Historiegruppa i NGF har nådd en ny milepæl!

For å understøtte jobben med å ta vare på mulige kulturminner på våre golfbaner, er det utarbeidet en veileder med tilknyttet nettside som ble lansert på Golftinget.

World Handicap System i Norge fra 1. mars 2020

Arbeidet med World Handicap System (WHS) kom senere i gang enn opprinnelig planlagt i Europa, og endelig regelbok og teknisk spesifikasjon var ikke klart før utgangen av oktober.

Planlegg vinterens regelkvelder nå!

Alle klubber kan nå laste ned Klubbpresentasjonen i golfregler, som er en PowerPoint presentasjon som går gjennom de vanligste spillereglene.

Tingpapirene er klare

Saksliste og saksdokumenter tilgjengelig på golfforbundet.no.

Webinarer GolfBox

Denne uken kan du delta på to webinarer, begge på 30 minutter:

Trenerkonferansen 8. november 2019

Etter en god start på Trenerkonferansen i fjor satser vi på å samle flest mulig golftrenere også i år på Quality Airport Hotel Gardermoen.

Golftinget 2019 - Saksliste og saksdokumenter

I henhold til Lov for Norges Golfforbund, skal fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til Golftinget være gjort tilgjengelig senest 2 uker før tinget.

Dette kan du ikke gå glipp av!

Ansatt eller frivillig i klubben? Uansett er fagdagen 8.november en svært god investering for alle som vil utvikle golfklubben.

Den som stemmer bestemmer!

Skal din klubb bestemme retningen for Golf-Norge de neste årene eller lar du det være opp til naboklubben?

Sider