Feed fra NGF

Lokale regler 2019

Alle klubber må revidere lokale regler slik at de er iht. golfreglene 2019.

BirdieEyes og norskgolfguide.no

Alle klubber som har opprettet bruker i norskgolfguide.no havner automatisk inn i BirdieEyes-appen.

#starttotalk

Kampanjen #starttotalk bryter stillheten rundt seksuelle overgrep i idretten.

Sider