Feed fra NGF

Spørreundersøkelse

Fredag 26. oktober blir det sendt ut en spørreundersøkelse til et utvalg av klubbmedlemmer fra 16 år og oppover

Dømt for forsøk på juks

Utelukkes i ett år etter å ha forsøkt å jukse under en forbundsturnering.

Spillemidler til utstyr 2018

Kulturdepartementet og Norges idrettsforbund har satt av til sammen 35,8 millioner kroner som skal tildeles klubber og særforbund.

Golfforum – nå med trenerkonferanse

De siste fem årene har golf-Norge femdoblet antall trenere. Nå arrangerer NGF og PGA egen trenerkonferanse 10. november - på Gardermoen.

Sider