Innbetaling

INFO OM INNBETALING/FORNYING
 
Hvordan forholder jeg meg til innbetaling, fornying av handicapkort etc?
  1. Alle medlemmene har fått tilsendt faktura om kontingent,
    hvis ikke må vi få beskjed.

  2. Så snart innbetaling er registrert blir medlemskortet (plastkort samme som i fjor) oppdatert for spilling i år. 
    For mere informasjon kontakt Jo Inge Indset tlf. 91785278
    Husk: du må ha gyldig kort for spill på baner.

Husk å betale medlemskontingenten!

Klubben minner om at alle medlemmer må betale kontingent dersom de ikke har meldt seg ut av klubben før årskiftet.
Dette er nødvendig for at du skal få handicapkortet ditt.
Klubben er også avhengig av dette for å kunne budsjettere et korrekt regnskap.
Dette gjelder forøvrig alle golfklubber i landet.

Kontonummer for innbetaling: 4280.11.24172
Adresse: Røros Golfklubb, postboks 156, 7361 Røros
 

Kontingenter:
 
 

Medlemstype

 

Pris m/aksje

Pris uten aksje

Aksjonær/spillerett

Senior

3500

4000

 

Ektefelle/Sambo

2950

3450

 

Junior

  890

  990

Familie

inkl.barn til året de fyller 19 år

6500

7500

Fjernmedlem

vanlig

 1200

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

Kommentarer

Kategoriene aksjonær og familie gir fullverdig medlemskap i Røros Golfklubb. Spillerett er innført for å gjøre tilbudet mer tilgjengelig og billigere. Det er likevel slik at en i det lange løp tjener på å eie en aksje ( kjøpspris kr 12.500 .-). Forutsetning for familierabatt er at medlemmene tilhører samme husholdning. Fjernmedlemsskap betyr at du betaler greenfee.

 

 Vennlig hilsen

Jo Inge Indset                    Kristian Tønset

Leder Røros Golfklubb           Styreleder Røros Golfpark AS

 
Vi ønsker velkommen til Røros til en «ny» og enda mer spennende bane på fjellet...


For informasjon, kontakt Jo Inge Indset, jo.inge.indset@roros.kommune.no