Lokale regler

Banemerking 

Utenfor banen: Hvite merker/staker mot drivingrange/barnebane på hull 1/10 og 9/18. Gjerde mot grustak/jernbane på hull 2/11, 3/12, 4/13 og 8/17. 

Fotballgolf: Fotballgolfbanen er integrert i golfbanen. Vis hensyn til fotballgolfspillere. 

Grunn under reparasjon: Blå staker eller hvite linjer markert med blå stake 

Buskfuru på hull 4/13 samt området bak green 7/16 er markert som sidevannhindre med røde staker eller merker. 

150-metersmerker: Sorte – gule staker  

100-metersmerker: Røde staker

150 og 100 metersmerker angir avstanden til midten på green.

Avstandsangivelser på sprinklerlokk angir avstanden til midt på greenen.

 

Spillerforbud ved passering av tog

Det er forbudt å slå et slag når toget passerer på hull 4/13 og 8/17.

En spiller kan allikevel putte eller slå korte slag (pitch) inn mot puttinggreenen uten straff.

STRAFF FOR BRUDD PÅ LOKAL REGEL: 

Matchspill – Tap av hull; Slagspill – To slag. 

 

Steiner i bunker 

Steiner i bunker er flyttbare hindringer. Regel 24-1. 

 

Maurtuer 

Maurtuer anses som grunn under reparasjon med spilleforbud. Regel 25-1. 

 

Steinfylte dreneringsgrøfter 

Steinfylte dreneringsgrøfter anses som grunn under reparasjon. Regel 25-1. 

 

Luftledning 

Hvis en ball treffer en luftledning eller tilhørende stolper mv på hull 7/16 og 8/17, må slaget annulleres og spilleren spille en ny ball uten straff på stedet så nær som mulig hvorfra den opprinnelige ballen sist ble spilt. Se regel 20-5. 

STRAFF FOR BRUDD PÅ LOKAL REGEL: 

Matchspill – Tap av hull; Slagspill – To slag.

 

Utstyr for avstandsmåling 

For alt spill på denne banen kan en spiller skaffe seg informasjon om avstander ved å bruke utstyr som bare måler avstander; Hvis en spiller under en fastsatt runde bruker et utstyr for måling av avstander som er laget for å beregne eller måle andre forhold som kan påvirke hans spill (for eksempel helling, vindstyrke, temperatur etc.) bryter spilleren regel 14-3, hvor straffen er diskvalifikasjon, uavhengig av hvorvidt en slik tilleggsfunksjon faktisk er brukt. 

STRAFF FOR BRUDD PÅ REGEL 14-3 

Matchspill – Diskvalifikasjon; Slagspill - Diskvalifikasjon 

 

Banepleie/etikette

Unngå prøvesving på tee. Ikke plasser bager/vogner på tee og foregreener. Unngå å dra vogner over tee og mellom green/bunkere. Hvis hensyn mot turgåere, andre spillere og banemannskap. Respekter merking av gangveier ol. Respekter anvisinger fra banemannskap. 

Hvis en gruppe må vente på en annen for å spille, har den gruppen som har kommet lengst på runden fortrinnsrett. På hull 1/10 har grupper som kommer fra hull 10 fortrinnsrett. Slipp gjennom grupper (også enkeltspillere) som har raskere spilletempo. Hvis en velger å starte runden på andre hull enn 1/10  skal en forvisse seg om at en ikke forstyrrer andre spillere som er i gang med runden. River skal ligge i bunkeren i spilleretningen. 

 

Farer

Vær oppmerksom på spillere på motgående fairway på hull 1 og 2. 

Husk å plasser en bag synlig ved leting etter ball i  skogen.

 

 

 

REPARER NEDSLAGSMERKER!

LEGG TILBAKE OPPSLÅTT TORV!

 

 

 

HA EN GOD GOLFRUNDE!


RØROS GOLFPARK.