Lokale regler

LOKALE REGLER 2019 – Røros Golfklubb

Revidert 12/4-2019

 

Følgende lokale regler gjelder for daglig spill på Røros Golfklubb.

For klubbturneringer, se eventuelle tillegg til lokale regler og klubbens konkurransebestemmelser.

Full tekst til lokale regler er oppslått på informasjonstavlen i klubbhuset og er på vår hjemmeside.

 

Utenfor banen (A-1)

a. Hvite staker, hvite plater, gjerder og/eller hvite linjer definerer banens grenser.

b. Utenfor banen på hull 3/12, 4/13 og 8/17 er definert av gjerdet og en ball er utenfor banen

når den er i ro på den andre siden av gjerdet.

 

Straffeområder (B-1)

a. Røde straffeområder defineres av røde merker/staker og/eller linjer.

b. Det røde straffeområdet på hull 4/13 merket bare på den ene siden strekker seg uendelig.

 

Unormale baneforhold og uflyttbare hindringer (F-1)

Grunn under reparasjon (GUR)

a. Alle områder merket med blå merker/staker og/eller med hvit linje.

b. Maurtuer i generelt område.

c. Områder i bunkere hvor sand er fjernet pga. rennende vann som har medført dype furer.

d. Steinfylte dreneringsgrøfter.

e. Skjøter mellom skåret torv i generelt område og på puttinggreen.

Anmerkning: Men det er ikke påvirkning fra GUR hvis bare spillerens slagstilling påvirkes av

forholdene beskrevet i punktene c.- e.

 

Uflyttbare hindringer

150-metersmerker og eventuelt andre avstandsmerker.

 

Ball forandret retning av luftledning (E-11)

Hvis det er kjent eller så godt som sikkert at en spillers ball traff en luftledning eller tilhørende

stolper inkludert festeanordninger under spill av hull 7/16 og 8/17, teller ikke slaget.

Spilleren må spille en ball uten straff fra der det forrige slaget ble slått (se regel 14.6 for

fremgangsmåte).

 

 

LOKALE BESTEMMELSER

 

Alle avstandsangivelser er til senter av puttinggreenen.

Avstandsmerker:

150 metersmerker: Sorte & gule staker.

100 metersmerker: Røde staker.

 

Fotballgolf

Fotballgolfbanen er en del av det generelle området. Vis hensyn til fotballgolfspillere.

 

 

 

 

 

 

 

DISSE MIDLERTIDIGE LOKALE REGLENE BENYTTES BARE NÅR DET ER BEHOV OG MÅ HENGES OPP GODT SYNLIG I DEN PERIODEN REGELEN GJELDER.

 

Midlertidig lokal regel:

 

Ballplassering (E-3) 

 

Når en spillers ball ligger i en del av det generelle området klippet i fairwayhøyde eller lavere, kan spilleren ta fritak uten straff én gang ved å plassere den opprinnelige ballen eller en annen ball i og spille fra dette fritaksområdet:

  • Referansepunkt: Punktet til den opprinnelige ballen.
  • Størrelse på fritaksområde målt fra referansepunkt: ett scorekort fra referansepunktet, men med følgende begrensninger:
  • Begrensninger for plassering av fritaksområde:
    • Må ikke være nærmere hullet enn referansepunktet, og
    • Må være i det generelle området.

 

Etter denne lokale regel må spilleren velge et punkt for å plassere ballen og bruke fremgangsmåten for å plassere tilbake en ball etter regel 14.2b (2) og 14.2e.

Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a.

 

 

 

 

 

 

 

 

Midlertidig lokal regel:

Sopp på puttinggreen(F-15)

              

Sopp som sitter fast på puttinggreenen er grunn under reparasjon, og fritak uten straff er tillatt etter regel 16.1d.

Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a.

 

vedlegg: